Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą

E-książki

Informacje

- Najobszerniejsza w Polsce prezentacja angielskich przyimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań, np.:He went to Zakopane. Pojechał do Zakopanego.He went skiing in/at Zakopane. Pojechał na narty do Zakopanego.- Uwydatnienie najdrobniejszych różnic znaczeniowych, np.:a love of sth...

Indeks