Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity

Polityka

Informacje

Nowatorskie ujęcie ze strony autorki polega na tym, iż rozpatruje ona duński model welfare state z perspektywy wieloaspektowej analizy zmian, w zakresie założeń oraz struktury i sposobu implementacji omawianej koncepcji [...]. W mojej ocenie ważne, iż autorka, uwzględniając to w swojej...

Cena: 45,56
Dostępność: dostępny od ręki