Dyrekcja policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografia Pawła Cichonia stanowi oryginalne opracowanie naukowe, które poświęcone zostało niemal nieznanej i nigdy dotąd nieanalizowanej z taką kotły na biomasę szczegółowością i rozmachem instytucji Wolnego Miasta Krakowa. Jak wynika z ustaleń Pawła Cichonia, odgrywała ona ogromną rolę w...

Indeks