Dyskursy krytycznoliterackie 1

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest pierwszym tomem z serii publikacji związanych z przygotowywanym przez Instytut Badań Literackich PAN i Uniwersytet Mikołaja Kopernika Słownikiem polskiej krytyki literackiej 1764-1918.Przedstawione prace mają na celu reinterpretację dorobku znanych krytyków, przywrócenie...

Indeks