Filhellenizm w Polsce. Rekonesans

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Książka składająca się z przeszło dwudziestu studiów, dokumentuje pionierski na polskim gruncie interdyscyplinarny projekt badawczy, skupiający badaczy kilku pokoleń Nowoczesne barierki i kilku środowisk naukowych (m.in.: J. Axer, M. Kalinowska, M. Borowska, L. Droulia, J. Ławski). Trudny do rozwikłania...

Indeks