Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II). Rozdział 3. FORMY FINANSOWANIA PRZEZ KAPITAŁ PRYWATNY PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA ZASADACH PROJECT FINANCE

E-książki

Informacje

świece ngk

Wraz ze zwiększaniem się udziału sektora prywatnego w przedsięwzięciach infrastrukturalnych rośnie znaczenie techniki project finance, świece ngk której podstawowym założeniem jest oparcie finansowania projektu na środkach dłużnych, spłacanych wyłącznie z przepływów pieniężnych...

Cena: 4,14 4,30 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie