Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Nauki humanistyczne

Informacje

W monografii podjęto problematykę zabezpieczania struktur społecznych przed nieuchronnymi następstwami zagrożeń ekologicznych, technogennych oraz społecznych o podłożu konfliktogennym. Zagrożenia należące do każdej z tych kategorii powodują daleko idące, negatywne następstwa w...

Indeks