J.Polski SP 5/1 Między Nami ćw. wersja A GWO

Szkoła podstawowa 4-6

Informacje

Pierwszy znbsp;dwu zeszytów ćwiczeń wnbsp;wersji A.Zeszyt ćwiczeń kładzie nacisk przede wszystkim na edukację językową. Urozmaicone rodzajowo ćwiczenia stylistyczne, gramatyczne inbsp;ortograficzne oraz karty pracy skutecznie kształcą przydatne umiejętności językowe. Ćwiczenia...

Indeks