Jan Kasprowicz Pisma Zebrane Tom 8 Część 2

Kultura i sztuka

Informacje

Kolejny tom wydania zbiorowego Jana Kasprowicza kończy jeden etap prac edytorskich, jakie w latach siedemdziesiątych podjęli Jan Józef Lipski i Roman Loth. Tom zawiera krytyki literackie i teatralne.

Indeks