Jerzy Ficowski Bibliografia za lata 1947-2009

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Bibliografia niniejsza rejestruje w części podmiotowej druki zwarte, tj. książki napisane przez Jerzego Ficowskiego, przez niego przełożone lub opracowane i podane do druku. Pominięto jedynie niewielkie objętościowo wydania pojedynczych wierszy lub piosenek wraz z nutami, przeznaczone dla...

Indeks