KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autor przeprowadził logicznie usystematyzowaną, dogłębną analizę kluczowych zagadnień i najbardziej aktualnych problemów pokoju i bezpieczeństwa w powojennej Europie. Dokonał tego umiejętnie i konsekwentnie przechodząc od omówienia struktury bezpieczeństwa regionalnego, której...

Indeks