Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z 2014 r.)

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, 16 lipca http://www.dotyknatury.e-sas.pl/ została podpisana przez Prezydenta, a weszła w życie z dniem 17 października 1997r.

Indeks