Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym

Prawo

Informacje

Niniejsza książka poświęcona jest nieopracowanej dotąd w piśmiennictwie kompleksowo problematyce wydawania przez sąd I instancji wyroku w kwestii winy i odpowiedzialności karnej oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy. Możliwość wyrokowania na posiedzeniu pojawiła się w szerszym...

Cena: 58,65
Dostępność: dostępny do tygodnia