Polskie Bałkany Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym genderowym i postkolonialnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

To studium poświęcone literaturze napisanej w języku słoweńskim, chorwackim, serbskim oraz albańskim, której polskie przekłady ukazały się w http://zuczekkrakow.pl/cwiczenia-logopedyczne.html latach 1990#8211;2012. Autor analizuje przede wszystkim kategorie polityczne i kulturowe, jakie wykorzystują (świadomie lub nie) zarówno autorzy...

Indeks