Prawo budowlane

Prawo

Informacje

kominek zapachowy

Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera tekst jednolity ustawy Prawo budowlane wraz ze zmianami oraz wybrane akty wykonawcze do tej kominek zapachowy ustawy, tj. rozporządzenia: w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie szczegółowego zakresu i formy...

Cena: 12,13
Dostępność: dostępny od ręki