Psychoanaliza Freuda po stu latach

Medycyna

Informacje

Autor przedstawia genezę teorii Freuda i jej zasadnicze ramy pojęciowe. Umiejętnie, z dużym znawstwem, łączy wątki historyczne z analizą teoretyczną. Powstała dzięki temu wnikliwa rekonstrukcja stylu myślenia Freuda.

Cena: 26,95
Dostępność: dostępny od ręki