Psychologia Społeczna nr 4(31)/2014

E-książki

Informacje

Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Tomasz Rowiński: Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu - przegląd badań [Dysfunctional Internet use - Review of research], doi: 10.7366/1896180020143101, s. 378-395;Anna Studzińska, Bogdan Wojciszke: Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja...

Indeks