Słownik minimum duńsko-polsko polsko-duński

Języki obce

Informacje

Dom opieki łódź

Praca niniejsza nie jest wyczerpującym przeglądem słownictwa duńskiego i polskiego. Drogą selekcji, a ramach małego słownika, dokonano wyboru najczęściej Dom opieki łódź używanych słów i zwrotów, a także najważniejszych nazw geograficznych. W części tej zawarto około 6 000 haseł. W nieco...

Cena: 16,80
Dostępność: dostępny od ręki