Słownik staroruskich nazw osobowych XI-XIV wieku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

#8222;Słownik staroruskich nazw osobowych XI-XIV wieku#8221; zawiera nazwy osobowe najstarszego okresu rozwojowego antroponimii wschodniosłowiańskiej. Jego podstawę stanowi materiał ekscerpowany z najważniejszych kronik staroruskich, różnego typu akt, wszystkich do dziś odkrytych i...

Cena: 35,70
Dostępność: dostępny do tygodnia