Zamówienia publiczne Nowe zasady

Prawo

Informacje

Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., zwłaszcza wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia spowodowała duże zmiany praktyczne w prowadzeniu postępowań i przygotowaniu ofert. W opracowaniu znajdują się wskazówki:- jak...

Cena: 93,06
Dostępność: dostępny do tygodnia