Zarządzanie Publiczne nr 2(8)/2009

E-książki

Informacje

witryny do centrów handlowych

ISSN 1898-3529W numerze [Contents]: Piotr Sztompka: Przestrzeń życia codziennego [Space of Everyday Life]. s. 5-30.Rafał Sułkowski: Ocena wsparcia MSP przez witryny do centrów handlowych fundusze poręczeniowe i pożyczkowe [An Evaluation of the Assistance Offered by Guarantee and Loan Funds to SMEs], s. 31-44. Artykuł...

Cena: 9,75 10,40 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie